MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

  • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận tài chính – kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận
  • Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
  • Khoán thực hiện văn hoá doanh nghiệp và bộ phận Tài chính – Kế toán, khoán theo khối lượng công quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
  • Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hoá đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
  • Học viên có tư duy tổ chức bộ phận Tài chính – Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về tài chính và bảo mật của hệ thống.
  • Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

01
HỌC ĐỂ LÀM

Giám đốc  Tài Chính, Kế toán trưởng

02
HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ PHỐI HỢP

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Nhà đầu tư

03
HỌC ĐỂ BIẾT VÀ PHỐI HỢP

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Nhà đầu tư

NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Nhận diện vai trò của Giám đốc tài chính trong doanh nghiệp
  • Xây dựng các Hạn mức, Định mức để triển khai Cơ chế khoán trong Doanh nghiệp
  • Xây dựng Cơ cấu tổ chức, Luồng công việc, Chính sách sử dụng và quản trị Nhân sự giỏi trong phòng Tài chính – Kế toán
  • Quy trình kiểm soát Hạn mức, Kế hoạch trong quá trình vận hành Doanh nghiệp
Bài họcNội dung chi tiếtCông cụ được nhận
Bài 1Tổng quan về khóa học Giám đốc Tài chính1.1. Mục tiêu quản trị GĐTC
Bài 2Nhiệm vụ của một Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp2.1. Tư duy hệ thống và quản trị mục tiêu - 2.2. Chương trình giám đốc tài chính
Bài 3Các khái niệm căn bản về Tài chính Quản trị3.1.Khái niệm căn bản trong quản trị tài chính
Bài 4BSC – Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp4.1. Hệ thống thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp - 4.2. Nội dung thảo luận BSC dành cho ban lãnh đạo
Bài 5Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC)5.1. Hệ thống điều khiển trung tâm doanh nghiệp - 5.2. Các bước xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm doanh nghiệp
Bài 6Xây dựng hạn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán6.1. Bảng khái niệm và phương pháp xây dựng hạn mức
Bài 7Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp7.1.Bảng CCSC của DN
Bài 8Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban8.1. Bảng CCSD và văn bản khoán cho phòng kinh doanh
Bài 9Bảng điều khiển Hệ thống trung tâm phòng Tài chính – Kế toán (CCSD)9.1. Hệ thống điều khiển trung tâm tài chính kế toán
Bài 10Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán10.1. Dòng luân chuyển tiền hàng tiền trong DN - 10.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán - 10.3. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận tài chính kế toán
Bài 11Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán cho từng mô hình doanh nghiệp: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Dự án đầu tư11.1. Các bước xây dựng cơ chế lương thưởng cho bộ phận TCKT - 11.2. Hạn mức quỹ lương và quỹ lương của BP TCKT - 11.3. Cơ cấu tổ chức ban tài chính kế toán - 11.4. Bảng lương CCSP và trọng số CCSP Ban TCKT - 11.5. Bảng CCSP cho từng vị trí - 11.6. Bảng lương mẫu 3T cho từng vị trí
Bài 12Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng Tài chính – Kế toán bằng bộ công cụ CCSP12.1. Báo cáo mẫu ban TCKT

Nội dung chi tiết chương trình GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ONLINE

STTNội dung chi tiết
1Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người
2Phỏng vấn tuyển dụng
3Hệ thống báo cáo mẫu
4Quy trình họp giao ban
5Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn
6Hỏi đáp thực tế các vấn đề của hệ thống tài chính trong doanh nghiệp và giải pháp
7Gala tổng kết và trao chứng chỉ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TẠI RESORT

Lộ trình đào tạo

GIAI ĐOẠN 1
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 3
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập
Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương

Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày

Cảm nhận của học viên GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH - CFO

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)

ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

ĐĂNG KÝ NGAY

GỬI NGAY