MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

  • Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.
  • Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Về văn hoá: Xây dựng được văn hoá đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
  • Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CHRO

01
HỌC ĐỂ LÀM

Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

02
HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ PHỐI HỢP

Giám Đốc Điều Hành

03
HỌC ĐỂ BIẾT VÀ PHỐI HỢP

Giám đốc sản xuất, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Tài chính

NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CHRO

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Nhận diện vai trò của Giám đốc Nhân sự trong Doanh nghiệp
  • Cách thức tiếp nhận đề bài từ CEO. Từ đó, xây dựng cơ cấu tổ chức và cơ chế lương để vận hành đạt mục tiêu
  • Xây dựng hệ thống báo cáo, bảng biểu kiểm soát các phòng ban. Cách định vị và nhận diện con người để tuyển dụng đúng người – đúng việc
  • Kỹ năng vận hành, tổ chức phân bổ nguồn lực con người chuẩn bị cho xu hướng phát triển Doanh nghiệp trong tương lai
Bài họcNội dung chi tiếtCông cụ được nhận
Bài 1Vai trò của Giám đốc nhân sự đối với Doanh nghiệpI.1.1_So do dau viec theo chuc nang cua GDNS - I.2.1_Nhan de bai tu CEO _ Cac buoc trien khai
Bài 2Nhận và phân tích đề bài từ CEOII.1.1_The diem can bang cua doanh nghiep_BSC - II.1.2_Bang ghi nhan ket qua sau thao luan BSC cua GDNS - II.2.1_CCSC, Bang phan tich thu nhap BQ II.2.2_9 buoc xay dung CCCS danh cho GDNS - II.2.3_Bang phan tich thu nhập trung bình nhân sự - II.3.1_Van ban khoan han muc quy luong _ CP Van hanh
Bài 3Nâng cao giá trị nhân sự mang đến cho Doanh nghiệp – đúng việc, đúng sốIII.1.1_Cau truc can ban he thong doanh nghiep - III.1.2_Co cau to chuc chuan - III.2.1,2,3_Luong cong viec, Co cau to chuc, Chuc nang nhiem vu_P.Truyen thong - III.3.1,2,3_Luong cong viec, Co cau to chuc, Chuc nang nhiem vu_P.Marketing - III.4.1_Luong luan chuyen tien-hang-tien trong doanh nghiep - III.4.1,2,3_Luong luan chuyen tien-hang-tien, Co cau to chuc, Chuc nang nhiem vu_P.Tai chinh – Ke toan - III.5.1,2,3_Luong cong viec, Co cau to chuc, Chuc nang nhiem vu_P.Hanh chinh - III.6.1,2,3_Luong cong viec, Co cau to chuc, Chuc nang nhiem vu_P.Nhan su - III.8.1_Cac gia doạn chuyen hoa CCTC doanh nghiep
Bài 4Phương pháp chia tiền phụ hợp để tạo động lực cho nhân sựIV.1.1_Phuong phap phan bo tang nhan su - IV.2.1_Phan bo quy phuc loi theo tang nhan su - IV.3.1_Bang han muc quy luong theo phong ban - IV.3.2_Bang phan bo luong P.Truyen thong-MKT - IV.3.3_Bang phan bo luong P.Nhan su - IV.4.1_Quy dinh ve luong tham nien _ luong Le, Tet, Phep - IV.4.2_Bang dieu khien nhan su (CCSP) - IV.4.2_Bang dieu khien nhan su (CCSP) - IV.5.1_Phuong phap tinh luong 3T - IV.5.2_Mau tinh luong 3T_P.Nhan su - IV.5.3_Bang luong mau 3T_P.Nhan su - IV.6.1_Phương pháp chia lương khoán doanh thu - IV.6.2_Chuan bi chia luong khoan doanh thu - IV.6.3_Vi du chia luong cho P.Kinh doanh - IV.6.4_Vi du chia luong cho P.Kinh doanh Thang 4
Bài 5Hệ thống kiểm soát vận hành
Bài 6Đúng người đúng việc
Bài 7Vận hành hệ thống hiệu quả
Bài 8Tổng kết toạ đàm

Nội dung chi tiết chương trình GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CHRO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ONLINE

STTNội dung chi tiết
1Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người
2Phỏng vấn tuyển dụng
3Hệ thống báo cáo mẫu
4Quy trình họp giao ban
5Phương pháp chia tiền để tạo động lực cho nhân sự
6Hỏi đáp thực tế các vấn đề của hệ thống nhân sự trong doanh nghiệp và giải pháp
7Gala tổng kết và trao chứng chỉ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TẠI RESORT

Lộ trình đào tạo

GIAI ĐOẠN 1
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 3
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập
Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương

Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày

Cảm nhận của học viên GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - CHRO

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)