MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

 • Xây dựng được kịch bản trải nghiệm khách hàng và cách tổ chức thực hiện, cung ứng sản phẩm dịch vụ theo đúng kịch bản trải nghiệm.
 • Xây dựng mô hình Marketing dựa trên tình hình thực tế của ngành hàng, thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp.
 • Xây dựng được cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và lập kế hoạch Marketing dựa trên đề bài của doanh nghiệp.
 • Vận hành và điều chỉnh phòng Marketing nhằm đạt được hiệu quả của doanh nghiệp bằng hệ thống các chỉ số phân tích.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA GIÁM ĐỐC MARKETING - CMO

01
HỌC ĐỂ LÀM

Giám đốc Marketing, Giám đốc truyền thông, giám đốc kinh doanh.

02
HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ PHỐI HỢP

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

03
HỌC ĐỂ LÀM VÀ CÓ LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN

Nhân viên Marketing, Trưởng phòng Marketing

NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC MARKETING - CMO

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tiếp nhận mục tiêu từ Chủ tịch
 • Tiếp nhận nguồn lực hiện có từ Doanh nghiệp
 • Xây dựng ý tưởng trải nghiệm khách hàng
 • Đóng gói Concept trải nghiệm khách hàng
 • Tổ chức triển khai build Concept
 • Đào tạo và chuyển giao
 • Đo lường chất lượng sau trải nghiệm khách hàng
 • Tinh chỉnh liên tục trải nghiệm khách hàng

Nội dung chi tiết chương trình GIÁM ĐỐC MARKETING - CCO

CHƯƠNGNội dung chi tiết
1Tiếp nhận mục tiêu từ Chủ tịch
2Tiếp nhận nguồn lực hiện có từ doanh nghiệp
3Xây dựng ý tưởng trải nghiệm khách hàng
4Đóng gói Concept trải nghiệm khách hàng
5Tổ chức triển khai Build Concept
6Đào tạo và chuyển giao
7Đo lường chất lượng sau trải nghiệm khách hàng
8Tinh chỉnh liên tục trải nghiệm khách hàng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TẠI RESORT

Lộ trình đào tạo

GIAI ĐOẠN 1
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 3
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập
Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương

Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày

Cảm nhận của học viên GIÁM ĐỐC MARKETING - CCO

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)

ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

ĐĂNG KÝ NGAY

GỬI NGAY