MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

  • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận.
  • Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
  • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của bộ phận kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
  • Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

01
ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM THUÊ

Biết cách triển khai ý tưởng Kinh doanh dựa trên năng lực tổ chức kiến tạo & vận hành, mà không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính.

02
ĐANG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.

03
MUỐN MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp bằng 01 ý tưởng mới, dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.

NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Vai trò của một Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp trong Doanh nghiệp
  • Hiểu khái niệm về chi phí, Hạn mức tài chính, Hạn mức chính sách kinh doanh và xây dựng cơ chế khoán điều hành nhân sự theo chiến lược Doanh nghiệp
  • Vai trò các phòng ban của khối Kinh doanh trong quy trình chuyển đổi tâm lý khách hàng
  • Xây dựng mô hình Quản trị, mô hình Kinh doanh, tiêu chí tuyển dụng Nhân sự và cấu trúc vốn cho Doanh nghiệp
Bài họcNội dungCông cụ được nhận
Bài 1Phương pháp học ON – OFF đối với khóa học CCO
Bài 2Quy luật tư duy của bộ não2. Quy luật bộ não
Bài 3Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp3. Sơ đồ tổ chức cấu trúc điều hành
Bài 4BSC – Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp4. BSC hệ thống thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp
Bài 5Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 – Online5. Các khái niệm trong tài chính
Bài 6Xây dựng bộ điều khiển CCSD6.1 CCSD Mẫu văn bản khoán
Bài 7Các phòng ban trong bộ phận Kinh doanh
Bài 8Mô hình phòng Truyền thông8.1 CCTC P.Truyền thông - 8.2. Kế hoạch truyền thông
Bài 9Mô hình phòng Marketing9.1 CCTC P.Marketing - 9.2. Kế hoạch Marketing
Bài 10Mô hình kênh phân phối Truyền thống – GT10.1. CCTC_ Chức năng nhiệm vụ kênh GT - 10.2. Kế hoạch sử dụng CSĐL - 10.3. Kế hoạch sử dụng CSKH
Bài 11Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức
Bài 12Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD12.1. Tổng hợp các công việc CCO phải làm
Bài 13Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ
Bài 14Bộ điều khiển con người CCSP14.1. CCSP phòng Kinh doanh - 14.2. Bảng khung hoá KPI - 14.3. Nội quy của NVKD
Bài 15Mô hình chuỗi15. Mô hình chuỗi
Bài 16Định giá sản phẩm
Bài 17Đào tạo nhân viên mới
Bài 18Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline18. Tổng hợp chương trình CCO

Nội dung chi tiết chương trình GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CCO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ONLINE

STTNội dung chi tiết
1Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng nhân sự
2Phỏng vấn tuyển dụng
3Hệ thống báo cáo mẫu
4Quy trình họp giao ban
5Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn
6Hỏi đáp các vấn đề của hệ thống kinh doanh trong doanh nghiệp và giải pháp
7Mô hình quản trị và cấu trúc vốn
8Gala tổng kết và trao chứng chỉ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TẠI RESORT

Lộ trình đào tạo

GIAI ĐOẠN 1
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 3
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập
Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương

Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày

Cảm nhận của học viên GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CCO

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)

ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

ĐĂNG KÝ NGAY

GỬI NGAY