MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Đối với xây dựng các thông số Quản trị: Giúp học viên sử dụng hệ thống tham chiếu Five Interface để phê duyệt hệ thống Hạn mức/Định mức khả thi trước khi vận hành.
  • Đối với Vận hành: Giúp học viên có tư duy hướng dẫn Trưởng bộ phận xây dựng được kế hoạch và phê duyệt kế hoạch trên cơ sở các thông số khoán của từng bộ phận, và xây dựng cơ chế khoán đến từng bộ phận, nhân sự.
  • Đối với Quản trị: Giúp học viên có tư duy tổ chức xây dựng được hệ thống báo cáo, phân tích hệ thống báo cáo, đánh giá vấn đề, nguyên nhân và định hướng giải pháp dựa trên bộ điều chỉnh Hạn mức/Định mức

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

01
ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM THUÊ

Biết cách triển khai ý tưởng Kinh doanh dựa trên năng lực tổ chức kiến tạo & vận hành, mà không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính.

02
ĐANG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo lại doanh nghiệp để thoát khỏi cạnh tranh & dẫn đầu trên thị trường.

03
MUỐN MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP

Biết cách kiến tạo thêm Doanh nghiệp bằng 01 ý tưởng mới, dựa trên nền tảng Doanh nghiệp cũ để hình thành hệ sinh thái.

04
MUỐN THỪA KẾ DOANH NGHIỆP

Biết cách setup lại Doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị trước khi kế thừa Doanh nghiệp cho người thân.

NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH CEO QUẢN TRỊ - KIẾN TẠO

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Kiến tạo giá trị khách hàng nhằm thoát khỏi cạnh tranh để trở thành đơn vị dẫn đầu.
  • Kiến tạo giá trị cán bộ nhân viên để tăng hiệu quả vận hành & tự động hóa doanh nghiệp.
  • Kiến tạo giá trị nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn lực xã hội.
  • Tư duy triển khai để hình thành hệ sinh thái Tập đoàn.
  • Phương pháp xây dựng chiến lược Doanh nghiệp.
  • Hỏi – Đáp cùng chuyên gia về tư duy ứng dụng trong doanh nghiệp.
STTNội dung chi tiết
1Hỏi đáp cùng chuyên gia
2Giới thiệu tài liệu tham khảo & các khoá huấn luyện nâng cao
3Lễ tổng kết & trao chứng nhận
STTNội dung chi tiết
1Mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp
2Ứng dụng xây dựng nên mô hình hệ sinh thái Doanh nghiệp với các Doanh nghiệp hỗn hợp
3Xây dựng lộ trình phát triển chuỗi điểm bán
4Cấu trúc hệ thống tài khoản trong Hệ sinh thái nhằm kiểm soát vốn & chi phí
5Bảng chiến lược phát triển Doanh nghiệp trong 05 năm
6Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ kiểm soát vận hành: Five interface
STTNội dung chi tiết
1Tổng quan về CCSC Lợi nhuận
2Tổng quan về CCSC Dòng tiền
3Bộ hạn mức, định mức tài chính vận hành
4Hướng dẫn xây dựng CCSC Lợi nhuận Doanh nghiệp
5Hoàn thiện bảng tổng mức đầu tư điểm bán
6Bảng phân tích hiệu quả đầu tư
STTNội dung chi tiết
1Định biên nhân viên phục vụ trải nghiệm theo quy mô điểm bán
2Cơ cấu tổ chức & Định biên nhân sự cấp trung & lãnh đạo
3Các phương pháp tính lương thưởng theo cơ chế khoán & Lưu ý khi dùng
4Quy trình tính lương
5Bảng thông số tính lương của điểm bán
6Phân tích quản trị thông số tính lương
STTNội dung chi tiết
1Kiến tạo sứ mệnh Doanh nghiệp
2Lựa chọn phân khúc khách hàng
3Kiến tạo trải nghiệm khách hàng
4Kiến tạo 05 bộ tiêu chuẩn & giá trị cốt lõi
5Phương pháp định giá sản phẩm/ dịch vụ
6Các phương pháp thu tiền
7Xác lập quy mô điểm bán
8Tính doanh thu theo quy mô điểm bán
9Tính tổng mức đầu tư điểm bán theo quy mô điểm bán
10Bộ nhận diện tiêu chí nơi đặt điểm bán
11Tư duy đóng gói cơ chế khoán xây dựng điểm bán & phương án triển khai
STTNội dung chi tiết
1Lộ trình hiện thực hóa ý tưởng Kinh doanh
2Chức năng của nhà kiến tạo
3Khung năng lực cần trang bị
4Tổng quan về khóa huấn luyện
5Cấu trúc cân bằng các thành phần trong hệ thống Doanh nghiệp
6Phương thức học tập hiệu quả

Nội dung chi tiết chương trình CEO Quản trị - Vận hành

Tổng quan về khóa huấn luyện

Kiến tạo giá trị khách hàng

Kiến tạo giá trị cán bộ nhân viên

Kiến tạo giá trị nhà đầu tư

Tư duy hình thành hệ sinh thái Tập đoàn

Hỏi đáp & tổng kết

Lộ trình đào tạo

GIAI ĐOẠN 1
Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 4
GIAI ĐOẠN 3
Được cung cấp đầy đủ nơi ăn ở và công cụ học tập
Học tập trung 3,5 ngày tại Resort 3* hoặc tương đương

Có tài khoản riêng và tự học trên nền tảng ceovietnamonline.vn
Học Online 60 ngày
Giao lưu, chia sẻ hàng tháng qua các buổi zoom review cấp cao (1 tháng/lần) trong vòng 24 tháng
Tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam Global

Cảm nhận của học viên CEO Quản trị

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CVG QUẢNG NINH

Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình CEO Quản trị – Giám đốc điều hành tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Global
(Click để xem video)

ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

ĐĂNG KÝ NGAY

GỬI NGAY